Geschiedenis

Wie Meerle binnenkomt, ziet direct dat deze deelgemeente van de stad Hoogstraten, een zekere 'alure' heeft. Het is geen gemeente zoals vele anderen. Dit is zeker te danken aan twee invloedrijke instanties die gedurende eeuwen zeggenschap over Meerle hebben gehad, de ene op geestelijk, de andere op wereldlijk vlak.


Het ontstaan van de parochie Meerle is niet juist te bepalen, doch ze bestond zeker reeds in 1256. Waarschijnlijk ontstond ze op het einde van de twaafde eeuw. Voordien behoorde Meerle tot Baarle. Bij het begin van de afscheiding van Baarle kreeg Meerle een kleine kapel die nog steeds van de hoofdparochie bleef afhangen. 

Kastelen

Informatie over de 4 kastelen in Meerle.

Molen

Corneel Mertens bouwde in 1840 de stenen bergmolen met onderdelen van een molen van het gehucht Groot-Eyssel.

Bernarduskapel

De geschiedenis van de Bernarduskapel gaat heel ver terug. In eerste instantie stond er helemaal geen kappelletje. In Ulicoten stond niet eens een kerk. 

Mjeelse pier

Zeer lang geleden, men spreekt van de periode 1200-1400, kwamen enkele grote heren afgezakt naar het "Land van Hoogstraten".