Kasteel Ipenrooy

Kasteel Ipenrooy

De heer Robert Voortman liet dit prachtig kasteel bouwen in 1926. Na zijn overlijden werd het de eigendom van zijn zoon Pierre. Een zeer geliefde en sportieve man. Van het vliegwezen wist hij alles. Zelf had hij zijn persoonlijk vliegtuig waarmee hij regelmatig zijn eigendom alhier overvloog, komende van Gent alwaar hij een belangrijke vennoot in het familiebedrijf was. In de nabijheid van zijn kasteel legde hij een vliegveld aan waarop hij eens een vliegmeeting heeft gehouden.
In de omgeving van het kasteel liet hij tijdens de tweede wereldoorlog een vijver graven alleen maar om mensen van Meerle, welke met deportage werden bedreigd, thuis te houden.
De familie van de heer Pierre Voortman verdeelden na zijn dood in 1968 het eigendom. Alle kinderen waren aan Meerle gehecht en 4 van de 5 kinderen betrokken alhier een vaste verblijfsplaats.
Michel bezat het gebied "Zwartven"
Eveline bewoonde het eigendom "Rietvelden".
Robert had het kasteel "Ipenrooy".
Dominique woonde op de Voort, in de hoeve "Wijnhof" genaamd.
Daar ligt ook een stuk grond welk men de Wijnhof noemt. Het is immers bekend dat hier en in de omtrek de wijnstok groeide en de voortbrengsels landwijn genoemd werden.

bron: Marcel Leunen, De Noordhoek
Kanunnik J.E.Jansen en L. Van Nueten, Meerle door de eeuwen heen