Kasteel Elsakker

Kasteel Elsakker

Hier stond vroeger een beulk of schrans waar de mensen haaf en vee bijeen brachten om zich te verdedigen tegen rovers en soldaten (voor 1500). Rond 1700 stond ongeveer op deze plaats 'Huize Elsacker' dat tot buitenverblijf diende door de rentmeesters van de abdij van Thorn, waarvan Meerle kerkelijk afhing. Voor de woning strekte zich een lange laan uit met lommerige bomen. Het bleef in gebruik bij de familie van Beeck, rentmeesters van Thorn, tot aan de dood van Magdalena van Beeck, gestorven op 5 januari 1797 en in het koor van de kerk begraven is. Zij was weduwe van wijlen Jan Michaël Soreth, rustend kolonel der Bataafse Republiek. Na de dood van Magdalena kwam het in handen van Jan petrus Eeltjens, een bijzondere familie uit Breda. Bij erfenis ging het over aan de familie Dupret-Bruggeman uit Brussel, op 12 oktober 1860 en die hun eigendom veel vergrootte en verbeterde. Na het overlijden van Mevrouw Dupret in 1899, werd de eigendom verdeeld. Het huis viel in het deel van de heer Lauwers-Dupret die het heropbouwde in 1904. In 1930 werd de heer William Lauwers, als generaal van het Belgisch leger feestelijk ingehaald te Meerle. Inmiddels is veel van de eigendom verkocht. Meer dan 200 hektaren werden aangekocht door P.V.B.A. Dennenland, waarvan de heer Vandoren beheerder is.

'Domein de Elsakker'

De hoeve naast het kasteel, ook wel 'Soreth hoeve' geheten naar het verblijf van kolonel Soreth, is het geboortehuis van zuster Josepha (Josepha Willemse), die 25 jaar kloosteroverste is geweest in Meerle. Na de familie Willemse-Boudewijns, volgde Peer Snoeys (e. Touwke Willemse) zijn schoonvader op.
De laatste bewoner was Neel Snoeys.

bron: Marcel Leunen, De Noordhoek
Kanunnik J.E.Jansen en L. Van Nueten, Meerle door de eeuwen heen