Kasteel Den Rooy

Kasteel Den Rooy

Villa 'Den Rooy' is een soort moederhuis van de familie Voortman. Binnen de familie werd dit 'La Maison mère' genoemd. Het is een prachtig eigendom, gelegen in een bosrijke omgeving. Machtige bomen sieren de omgeving en de kastanjebomen geven in het najaar hun rijke vruchten. Een prachtige vijver sluit de omgeving van het kasteeluitzicht af. In 1847 kwam de Gentse nijveraar J.B. Voortman naar Meerle. Hij kocht meer dan 2000 hectaren heide- en moerasgrond voor de toenmalige aankoopprijs van 35 BEF per hectare. De bedoeling van de grooteigenaars in die tijd was voornamelijk het verwerven van politieke macht: toen was het immers nog nodig om verkiesbaar te zijn in de Senaat, dat men een hoge grondbelasting betaalde. Jean Voortman begon met de ontginning van de woeste gronden. Na de dood van zijn vader in 1862 zette Jules Voortman dit weldoende werk voort. Van de volgende generaties bleef Jean op het ouderlijk huis terwijl Robert een riante woning bouwde op de Voort. Wanneer Jean Voortman in 1947 overleed nam zijn dochter het kasteel over. Zij was gehuwd met de heer Neefs de Sainval. Na het overlijden van haar moeder, erfde de enige dochter Mevrouw Lucienne Veveryssen de uitgestrekte gebieden 'Den Rooy' Zij verkocht in 1979 deze bezittingen aan de verzekeringsmaatschappij Mercator.

Dit 66 hectaren grote centrum wordt aangewend als conferentiecentrum en gebruikt door een groot aantal bedrijven. Ook Mercator organiseert daar cursussen voor zijn kaderleden. Op het domein organiseert Mercator een nauwgezet bosbeheer. Teneinde de bosfunctie optimaal te bewaren voor de toekomst, werd het bosbeheer toevertrouwd aan het Dienstencentrum voor Bosbouw. Na het rooien van oude en zieke bomen werden, sedert Mercator het domein in bezit heeft, bijna 30.000 jonge bomen van diverse soorten aangeplant, aangepast aan de bodemgesteldheid van de streek. De vroegere stallingen werden in 1992 aangepast en volledig ingericht om cursisten een aangenaam verblijf en slaapgelegenheid te geven.

  • Conferentiecentrum Den Rooy

    bron: Marcel Leunen, De Noordhoek
    Kanunnik J.E.Jansen en L. Van Nueten, Meerle door de eeuwen heen